Användningstid för en specifik resurs kan lätt justeras i Paxxa

Användningstid för en specifik resurs refererar vanligtvis till den tid som en användare eller ett system har tillgång till den resursen för att utföra en uppgift.
I detta fall är resursen en kontorsresurs som kan utgöras av en dator, konferensrum, arbetsrum eller motsvarande. 

Användningstiden för exempelvis en drop-in besöksdator styrs av bibliotekarien.
I dessa system får användaren ett SMS med inloggningsuppgifter.

Bibliotekarien bestämmer hur länge han eller hon kan använda datorn eller resursen som bokas.

Användningstiden ska framgå av bokningsbekräftelsen från Paxxa

Om du bokar en resurs på distans ska bokningsbekräftelsen innehålla information om tid och datum för bokningen.

Den skall innehålla både starttid och sluttiden för nyttjande av resursen.

Om det av någon anledning saknas start eller sluttid för bokning så kontakta oss så åtgärdar våra tekniker detta.

Fixa ett bokningssystem med bestämda Användningstider!

Välkommen att kontakta oss på Prinet för ett av marknadens bästa och mest flexibla bokningssystem. 
Få system hanterar resurser och enskilda datorer på ett lika kraftfullt sätt.

Hör av er för ett bokningssystem med flexibel användningstid!

Paxxa kan användas till för att boka:

Frågor och Svar om användningstid

Kan man förlänga användningstiden vid behov?

Användningstiden varierar självklart beroende på vad det är för resurs som bokas.
Biblioteksdatorer har ofta en fast användningstid på 15 minuter men ändras enkelt av bibliotekarien.

Den måste dock ha behörighet som heter LocationAdmin

Denna användare kan administrera en eller flera platser inom en organisation.
Som administratör kan du till exempel ändra öppettider, redigera resurser, ändra bokningslängder etc.
Här kan du även lägga till och ta bort användare samt ta ut rapporter.

Det finns flera behörighetsnivåer:

  • Employee – En vanlig anställd utan behörighet
  • LocationAdmin 
  • Administrator – Användare som kan allt utom: Skapa nya organsiationer
  • SystemAdmin – Systemägare- Prinet

För att ändra användningstiden hos resurser- kontorsrum etc –  bör man ha en högre inloggningsnivå än den som vanligen anges, nämligen Administratör.

Studierum

Så tycker några av våra kunder

Bokningsystemet Paxxa har minskat bibliotekpersonalen arbete med hantering av bokning av publika datorer radikalt. 
Bokningen är, för den stora majoriteten användare, självinstruerande och eftersom du bokar med hjälp av din telefon behövs ingen administration av användare och biblioteket får samtidigt lite kontroll på vilket telefonnummer som använt en dator och när. 
Paxxa supporten fungerar för det mesta snabbt och bra. Kort sagt en produkt som hitintills fyllt våra behov väl till ett rimligt pris. 

Per Johnsson 

Gustavsbergs bibliotek i Värmdö 

Nu sköter det sig själv.
Vi behöver knappt ge instruktioner till användarna eftersom Paxxa är så enkelt att komma igång med.

Carina Andersson

Processchef, Biblioteken i Sollentuna

Paxxa är i stort självgående – besökarna kan sköta sig själva, personalen avlastas. Ingen användarregistrering behövs och med rätt avvägning mellan parametersatt sittningstid och antalet tillgängliga datorer blir köer ett ickeproblem. Polisande av datorer är ett minne blott – när sittningstiden är slut, så är den slut! Men flexibilitet i systemet gör att graden av publik access kan anpassas efter behov.
 
Jag rekommenderar!

Thomas Hallin

IT-ansvarig bibliotekarie, Täby bibliotek

Det har blivit enklare för våra besökare att logga in då de inte behöver komma ihåg några lösenord. Tiden man kan vara inloggad styrs av våra öppettider och vi kan själva ändra det. När vi har behövt support så har den varit supersnabb. Allt som allt är Paxxa ett smidigt system.

Ann-Sofie

Leksands bibliotek