Vad är Paxxa?

Vad är Paxxa? En fråga som inte låter sig att besvaras
med det enkla svaret att det är ett bokningssystem.
Det är förvisso inte fel, men Paxxa är mycket mer än så.
Med hjälp av Paxxa kan du exempelvis hjälpa kunder att
få tillbringa en tid framför en drop-in dator.
Det blir en sorts bokning men den sker omedelbart.

Hur fungerar Paxxa

Paxxa är alltså framför allt ett bokningssystem.
Bokningssystem används idag framför allt på bibliotek men även för att boka rum, som studierum, mötesrum och andra sammanträdesrum. 
Om du vill boka en drop-in dator på ett bibliotek kan du göra det på plats med hjälp av en Pin-kod som skickas till din mobil.
Sluttiden kan styras från bibliotekarien så att ingen sitter för länge framför datorn.
Systemet är självinstruerande för besökaren med ett enkelt gränssnitt med ikoner. vilket innebär att supporten blir ett minimum
Om du vill boka en bokningsbar dator kan du göra det från en valfri dator som har en webbläsare.
Du får även där en pinkod efter att ha angett tid och plats för den dator du vill boka.
Detta system är lika enkelt som det för drop-in datorer.

Paxxa kan användas till för att boka:

Vad är Paxxa –  De vanligaste frågorna kring bokningssystemet?

Med vilka resurser kan jag boka Paxxa?

Vad är Paxxa – Vilka resurser kan jag boka

Förutom att boka dator samt mötesrum mm på bibliotek kan du använda Paxxa på:

  • Event
  • Kontorshotell
  • Stödboende
  • Skolor
  • Bibliotek

Du använder Paxxa på motsvarande sätt som när du bokar en dator på biblioteket.
Du får ett SMS med en PIN-kod som du ska använda när du är på plats.
Till exempel ett rum vid ett kontorsrum eller en dator på ett stödboende eller på en skola.
Möjligheterna är oändliga med Paxxa.

Vi hjälper dig att anpassa Paxxa för dina behov

Visst är det enkelt! Vi kan hjälpa dig att anpassa Paxxa till dina behov av bokningssystem. 
Paxxa är enkelt, flexibelt och lättanpassat till olika situationer då du vill hjälpa dina kunder, besökare – eller elever – att boka en resurs.
Det är det enkla svaret på frågan: Vad är Paxxa?

Paxxa är ett lätthanterligt bokningssystem som underlättar vardagen i ditt eget arbete

Så tycker några av våra kunder

Bokningsystemet Paxxa har minskat bibliotekpersonalen arbete med hantering av bokning av publika datorer radikalt. 
Bokningen är, för den stora majoriteten användare, självinstruerande och eftersom du bokar med hjälp av din telefon behövs ingen administration av användare och biblioteket får samtidigt lite kontroll på vilket telefonnummer som använt en dator och när. 
Paxxa supporten fungerar för det mesta snabbt och bra. Kort sagt en produkt som hitintills fyllt våra behov väl till ett rimligt pris. 

Per Johnsson 

Gustavsbergs bibliotek i Värmdö 

Nu sköter det sig själv.
Vi behöver knappt ge instruktioner till användarna eftersom Paxxa är så enkelt att komma igång med.

Carina Andersson

Processchef, Biblioteken i Sollentuna

Paxxa är i stort självgående – besökarna kan sköta sig själva, personalen avlastas. Ingen användarregistrering behövs och med rätt avvägning mellan parametersatt sittningstid och antalet tillgängliga datorer blir köer ett ickeproblem. Polisande av datorer är ett minne blott – när sittningstiden är slut, så är den slut! Men flexibilitet i systemet gör att graden av publik access kan anpassas efter behov.
 
Jag rekommenderar!

Thomas Hallin

IT-ansvarig bibliotekarie, Täby bibliotek

Det har blivit enklare för våra besökare att logga in då de inte behöver komma ihåg några lösenord. Tiden man kan vara inloggad styrs av våra öppettider och vi kan själva ändra det. När vi har behövt support så har den varit supersnabb. Allt som allt är Paxxa ett smidigt system.

Ann-Sofie

Leksands bibliotek